Ronde van Made 1942

Ronde van Made 1942

Bas van Eijk No Comment
Nieuws

Kees Pellenaars, 1942

De eerste officieele ronde van Made is een succes geworden. Een dikke 10.000 toeschouwers hadden zich rondom het 1200 meter lange parcours geschaard, toen de beste onzer renners door burgemeester v. Gils werden gestart voor een strijd over 100 K.M. Er werd direct een hoog tempo ingezet, zoodat de rondjes in ongeveer 1 minuut 48 sec. werden afgedraaid.

Herhaaldelijk sprinten er toch nog renners uit het peleton weg, maar het tempo lag te hoog om succes te kunnen boeken. Eerst toen de helft van de koers verreden was, kwam er teekening. Motké, die tot dien rustig aan de staart van ’t peleton had gereden, was naar voren gekomen en dat deed Pellenaars, Braspenning en Sejjen besluiten zich bij hen te voegen. Met vieren — aanvankelijk was ook Jansen uit Eindhoven er bij, maar deze werd door een val uitgeschakeld, waarbij ook Wijdenes de dupe werd, — namen ze een kleine voorsprong op de overigen.

Geleidelijk voerden ze het tempo zoodanig op, zoodat de zwakkeren definitief werden uitgeschakeld. De rest werd in twee groepen verdeeld. Wel probeerden Jan Gommers en Sprenkelink eens terdege op de wegloopers in te halen, maar ze moesten ten slotte hun poging opgeven. Hoe meer ’t einde naderde, hoe kleiner de groep renners werd, ten slotte beëindigden 14 den strijd, verdeeld over twee groepen, waarin enkele gedubbelden. Toen de laatste ronde in ging zaten Pellenaars, Braspenning, Sijen en Motké nog bijeen en een feilen strijd ontspon zich in de laatste 100 meter, die door Pellenaars, met flinken voorsprong werd gewonnen.
Profs en Onafhankelijken:
1 Kees Pellenaars, Terheijdcn, tijd 2 uur 36 minuten;
2 John Braspenning, Princenhage;
3 Huub Sijen, Maastricht;
4 Louis Motké, Amsterdam;
5 Toon Steenbakkers, St. Michielsgestel;
6 Jan Gommers, Dongen;
7 Chris Smits, Rotterdam;
8 Cees Joosen, Made;
9 Jan Lambrichs, Beende;
10 Cor de Best, Haarlem;

We mogen dezen strijd niet besluiten zonder een extra woord te wijden aan den renner A. Steenbakker. Tweemaal moest hij van zijn rijwiel verwisselen en kreeg hij door ’t hooge tempo groote achterstand. Maar twee maal haalde hij met onverzettelijken wil dezen achterstand in en deed toen zelfs nog een poging om de uitloopers te bereiken. Deze mislukte wel, maar de vijfde plaats liet hij zich niet ontgaan. Hij reed zonder twijfel de beste koers.

Met dank aan het archief van Peter Broeders

Volg de koers live!